0

BLOG

Bác sĩ CKII Nguyễn Doãn Thành - Nghiên cứu viên chính, công tác tại Viện vệ sinh, Y tế công cộng, thành phố Hồ Chí Minh.

14/12/2018

-

PECTIN COMPLEX

-

0 Bình luận

Lúc bạo bệnh là lúc bệnh nhân ở tình trạng nhiễm độc nặng, cần tích cực thải độc, lúc này cho bệnh nhân dùng PECTIN COMPLEX sẽ khó nên trong bệnh viện trước đây thường dùng biện pháp chạy thận nhân tạo hay thẩm phân phúc mạc. Muốn tránh phải can thiệp lớn, tốt nhất khi bệnh chưa quá nặng thì nên chủ động thải độc ngay bằng PECTIN COMPLEX!

MUA NGAY PECTIN COMPLEX!

TAGS :

TIN MỚI